Om HMV

HMV er et blandet kor for voksne og inngår som en sentral del av et bredt musikkmiljø i Holmen kirke i Asker. Koret deltar jevnlig på gudstjenester i kirken og har også egne konserter.

HMV ble startet opp i 2005 under en “brain storming” hjemme hos korets dirigent, Marilyn Brattskar. I idémyldringen rundt et navn for koret, kom HMV opp : “His/Her Master’s Voice” med tydelig vekt på hva man ønsket å formidle, men også “Holmen Musikalske Verksted” – med et visst sideblikk til et kjent kulturverksted og en utfordring til et kor under stadig fornyelse og utvikling!

HMV har et variert repertoar med vekt på klassisk kirkemusikk, gospel, salmer og folketoner. Koret synger både med piano- og orgelarrangement, a cappella, og med ulike instrumentgrupper. Koret har dessuten etablert en tradisjon med å delta på gospelkonserten under den årlige kunstutstillingsuken i kirken.

HMV har som ambisjon å holde høyest mulig musikalsk kvalitet, og hovedmålet er å berike musikk- og gudstjenestelivet i menigheten. Koret samarbeider derfor jevnlig med ulike solister og instrumentensembler, og har blant annet samarbeidet med Marvin Charles, Tracee Lewis Meyn, Jacob Conradi og Marte Bjørkmann.
I tilknytning til HMV er det etablert en vokalgruppe med medlemmer fra koret: HMVs Dameensemble.

Dirigent for koret og vokalgruppene er Holmen kirkes kantor, Marilyn Brattskar.